Funktionärer till höstens crosstävlingar

Massor av motorsport på samma ställe!

Under september har vi två VGC-tävlingar att arrangera. Den 10 september är det CEC Racing VGC för vuxna och den 18 september är det för barn och ungdomar. Dessa tävlingar ger väldigt mycket tillbaka till klubben, dels i form av intäkter men även som inspiration för de i klubben som vill prova att börja tävla. Många av våra yngre förare har gjort sin tävlingsdebut på dessa hemmatävlingar och fortsätter sedan tävla.

För att kunna hålla tävlingarna behövs det att vi medlemmar ställer upp som funktionärer. Alla medlemmar som är 15 år eller äldre kan vara funktionär och exempelvis stå som flaggpost, hjälpa till i starten eller Waiting Zone. Vi har alla förbundit oss att ställa upp som funktionärer när vi ansökte om medlemskap i klubben. Tiderna är från 8-17. Alla funktionärer får lunch under lunchrasten.

Anmälan för funktionärer till CEC Racing VGC 10 september (vuxentävling)

Anmälan för funktionärer till CEC Racing VGC 18 september (barn- och ungdomstävling)

Anmälan till arbetsdagar inför tävlingarna