STÄNGD / team WIKEN kör till kl 13. Öppet för enduro 13-17.

18/08/2019 @ 13:00 – 17:00 – När det står STÄNGD i kalendern betyder det att banan är upptagen och inte får användas för endurokörning. Vissa datum kan vi vara där halva dagen och då står det från vilket klockslag som gäller.