Funktionärer Serien Västra Division 2 Södra 19/9

Massor av motorsport på samma ställe!

Funktionärer Serien Västra Division 2 Södra 19 september 2023

För att vi skall kunna genomföra serietävlingen den 19 september behöver vi följande funktionärer. Vänligen skicka in din anmälan för att fylla upp nödvändiga platser.

Tävlingsledare:

Biträdande tävlingsledare: 

Säkerhetschef: 

Sekretariat:

Anmälan: 

Bangruppen (minst 3): 

Starten (minst 3): 

Tidtagning: 

Kiosk: 

Mål (2st): 

Områdeschefer (2 st): 

Besiktning/Waitingzone (3 st): 

Depå:

Sjukvård: 

Funktionärsmat:

Flaggvakter (minst 15 st heldagar):
1. 
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
xx.
xx.

    Vänligen fyll i nedanstående för att registrera dig som funktionär för Serien Västra Division 2 19/9 2023.


    Om du brukar ha fast funktion på tävlingar, vänligen ange det. Annars välj "flaggvakt".

    Om du har fast funktion, vänligen skriv den här och klicka sedan "Skicka".