Funktionärer VMX Alliansen 12/8

Massor av motorsport på samma ställe!

Funktionärer VMX Alliansen 12/8

Uppdaterat 2018-07-18

För att vi skall kunna genomföra VMX-tävlingen 2018 behöver vi följande funktionärer. Vänligen skicka in din anmälan för att fylla upp nödvändiga platser.

Tävlingsledare:
Thony Ahlgren

Biträdande tävlingsledare:
Martin Erlandsson

Säkerhetschef:
Morgan Friberg

Sekretariat:

Anmälan:
Eija Inkerö

Bangruppen:
Tony Englund

Starten:

Tidtagning:

Kiosk:

Mål (2st):
Tobias Steen

Områdeschefer (4 st):

Besiktning/Waitingzone (3 st):
Tony Pedersen
Jimmy Johnson
Peter Svensson

Depå:
Fredrik Strandberg

Säkerhetschef/Sjukvård:
Morgan Friberg

Funktionärsmat:

Flaggvakter (15 st):
1. Tim Pedersen
2. Arne Eriksson
3. Gunilla Eriksson
4. Jessika Friberg
5. Elin Olausson
6. Mika Pihlajakangas
7. Tony Larsson (har son som skall köra gh)
8. Jerry Jensen
9. Caroline Eng Sundström
10. 
11. 
12. 
13. 
14.
15.
16.

Vänligen fyll i nedanstående för att registrera dig som funktionär för VMX Alliansen 12/8.


Om du brukar ha fast funktion på tävlingar, vänligen ange det. Annars välj "flaggvakt".

Om du har fast funktion, vänligen skriv den här och klicka sedan "Skicka".