Funktionärer VGC Borås #2 6/10

Massor av motorsport på samma ställe!

Funktionärer VGC Borås #2 6/10

Uppdaterat 2018-09-21

För att vi skall kunna genomföra VGC #2 2018 behöver vi följande funktionärer. Vänligen skicka in din anmälan för att fylla upp nödvändiga platser.

Tävlingsledare:

Biträdande tävlingsledare:
Anders Wärnman

Säkerhetschef:
Morgan Friberg

Sekretariat:
Linnéa Friberg

Anmälan:
Eija Inkerö

Bangruppen (minst 3):
Johan Billing

Starten (minst 3):
Robert Wulff

Tidtagning:
Eija Inkerö

Kiosk:

Mål (2st):

Områdeschefer (4 st):
Roger fors

Besiktning/Waitingzone (3 st):
Tim Pedersen
Tony Pedersen

Depå:
Fredrik Strandberg

Säkerhetschef/Sjukvård:

Funktionärsmat:

Flaggvakter (minst 15 st heldagar):
1. Carl-Erik Strandberg
2. Tobias Andersson
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11.
12. 
13. 
14. 
15. 
xx. 
xx. 
xx. 

Vänligen fyll i nedanstående för att registrera dig som funktionär för VGC Borås #2 6/10.


Om du brukar ha fast funktion på tävlingar, vänligen ange det. Annars välj "flaggvakt".

Om du har fast funktion, vänligen skriv den här och klicka sedan "Skicka".