Frivilliga motorcykelkåren

Massor av motorsport på samma ställe!

Liten historielektion:

Frivilliga motorcykelkåren FMCK har sitt ursprung i SMCK, Svenska motorcykelklubben som grundades 1913 och var den första riksomfattande motorcykelorganisationen i Sverige. Eftersom flera av de ledande i styrelsen var aktiva officerare och därtill entusiastiska motorcyklister blev de första tillförlitlighetstävlingarna inom klubben militära rapporttävlingar. Inom SMCK hade man tidigt planer på att organisera en motorcykeltrupp för försvaret men dessa fick läggas på is på grund av mobiliseringen 1914. SMCK instiftade ett förarmärke i guld, som blev mycket eftersträvansvärt att erövra. Redan från början fick guldmärket en mycket hög status. Guldmärkesförarna tillhörde utan tvekan den tidens absolut bästa motorcyklister. Det var dessa guldmärkesmän, som bildade stommen i den frivilliga motorcykelkår som dåvarande löjtnanten vid I2, Stig Hasselrot, bildade och själv ställde sig i spetsen för.

Sedan 1929 har FMCK varit en resurs i samhällets beredskap. Om något händer, finns alltid FMCK till hands. FMCK är den enda av totalförsvarets avtalsorganisationer som utbildar motorcykel-ordonnanser för att bl a bistå samhället vid oväntade påfrestningar.
Det gemensamma för FMCK:s medlemmar, drygt 4000 över hela landet är naturligtvis motorintresset, men också viljan att möta nya utmaningar, allt i samhällets tjänst. Snabbhet, smidighet och förmågan att ta sig fram, oavsett väglag och terräng i alla väder, under alla årstider och vid alla tider på dygnet, är en mc-ordonnans vardag.
Läs mera på FMCK-riks hemsida!