Utbildning

Massor av motorsport på samma ställe!

FMCK anordnar såväl lokala som centrala kurser. Lokala kurser kommer att läggas in under rubriken “Kommande” på vår hemsida. De centrala kurserna och de förkunskaper som krävs för att få deltaga finns redovisade på FMCK-riks hemsida.

Anmälan till central kurs görs till utbildningsansvarige Kjell Pohlin per e-post (info@ntib.se).