Ansvarsgrupper Crossektionen

Massor av motorsport på samma ställe!

För att vi i sektionen ska kunna bedriva en bra verksamhet med hög kvalitet behöver vi alla hjälpas åt. Genom olika ansvarsområden kan arbetet fördelas bland medlemmarna och arbetsinsatsen för var och en blir inte så betungande. Grupperna lägger själva upp sitt arbete och det ska vara en god dialog mellan grupperna för att undvika missförstånd. På årsmötet antogs sektionens stadgar där ansvarsområdena specificeras och där det framgår att vi som medlemmar ska ingå i en av grupperna.

De olika områdena är

 • Bangrupp
  Ansvarar för att hålla banan i skick för träning och tävling. Här ingår att hantera maskinerna, säkerställa att bevattningssystemet fungerar samt att röja sly och hålla efter plank och flaggbås.
 • Tävlingsgrupp
  Ansvarar för förberedelser och genomförandet av tävlingar. Här ingår bland annat att söka olika tillstånd, boka ambulans och tillsätta funktionärer.
 • Tränargrupp
  Ansvarar för att den ledarledda träningen i crosskolan och klubbträningen håller god kvalitet och har ett bra upplägg.
 • Kioskgrupp
  Ansvarar för sektionens kioskverksamhet och att det finns matvaror och annat till försäljning under ordinarie verksamhet. Vid tävlingar är det denna grupp som bemannar kiosken och ansvarar för att det finns personal på plats.

  Jag anmäler mig till nedanstående arbetsområde
  BangruppenTävlingsgruppenKioskgruppTränargrupp

   

  Följande medlemmar har anmält sig:

  Bangrupp Fredrik Guldstrand
  Magnus Larsson
  Kioskgrupp
  Tävlingsgrupp Johan Augustsson
  Tränargrupp