Funktionärer CEC Racing VGC GH/U 18/9

Massor av motorsport på samma ställe!

Funktionärer CEC Racing VGC GH/U 18 september 2022

För att vi skall kunna genomföra CEC Racing VGC för barn och ungdomar den 18 september behöver vi följande funktionärer. Vänligen skicka in din anmälan för att fylla upp nödvändiga platser.

Tävlingsledare:

Biträdande tävlingsledare:

Säkerhetschef:

Sekretariat:

Anmälan:

Bangruppen (minst 3):

Starten (minst 3):

Tidtagning:

Kiosk:

Mål (2st):

Områdeschefer (4 st):

Besiktning/Waitingzone (3 st):

Depå:

Sjukvård:

Funktionärsmat:

Flaggvakter (minst 15 st heldagar):
1. 
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
xx.
xx.
xx.

    Vänligen fyll i nedanstående för att registrera dig som funktionär för CEC Racing GH/U 18/9 2022.


    Om du brukar ha fast funktion på tävlingar, vänligen ange det. Annars välj "flaggvakt".

    Om du har fast funktion, vänligen skriv den här och klicka sedan "Skicka".