Eftersök

Massor av motorsport på samma ställe!

Ett av de absolut viktigaste uppdragen som vi som ordonnanser kan få i fredstid är att assistera vid eftersök av försvunna personer. Vi blir kallade av polismyndigheten när insatschefen bedömer att vi kan vara till nytta. Vår uppgift är bland annat att genomföra Ledstångssök vilket innebär att söka av geografiskt lättframkomliga avgränsningslinjer som kan bestå av t.ex. vägar, stigar, kraftledningsgator, ängskanter och andra tydliga ledstänger. Ledstängerna avgränsar sektorer som genomsöks ned t.ex. hund eller orienterare. Vi kan även användas som vägvisare eller för att snabbt transportera lättare utrustning eller hund med förare till ett svårtillgängligt område. Fördelen är att det går fort och vi lämnar inte ifrån oss doftspår som stör sökhundar så länge som vi håller oss på hjulen.

Samtliga ordonnanser kan hämta ut extra utrustning att använda vid eftersök. I den ingår en ryggsäck som bör stå färdigpackad för att man snabbt ska kunna vara på plats vid utryckning. Klicka på den här länken för att få se ett exempel på lämplig utrustning att ha med vid eftersök. Hojen bör dessutom vara utrustad med ett extra uttag för spänningsmatning till hjälmlyse. Tack till Håkan Wall för hjälp med packningsförslag m.m.