Guldhjälmslicens

Massor av motorsport på samma ställe!

Välkommen in i vår sport!

Vi hoppas att du kommer att trivas tillsammans med oss.

Kursen är till för att göra våra träningar och tävlingar både säkra och roliga, lära oss kummunicera på banan så alla förstår vad du är på väg att göra m.m.

Guldhjälmsutbildningen är i främsta hand ingen utbildning du går för att kunna tävla även om det är ett krav för att få tävla.

Utbildningen är nyttig att ha med sig, man förstår alla andra på banan och lär sig flaggor, teckenspråk m.m.

Framförallt kommer föräldrarna lära sig mest och är troligen dom som behöver lära sig mest.
Vi lär oss säker körning helt enkelt!

/FMCK Borås Barnledare

Idrott är så mycket mer än bara jakt på resultat!
Att bedriva träning/tävling för barn liknar att bygga hus. För att huset ska bli stabilt krävs en bra grund.

Får barnen inte rätt verksamhet får de inte den rätta grunden för kommande stadier och därmed inte chansen att utvecklas optimalt. Därför är det på detta stadium viktigast att bedriva en verksamhet som är anpassad för barn.

Motiven till varför man vill köra motorcykel kan ju vara olika och det är detta som skapar grunden. Att köra motorcykel är häftigt i vissa åldersgrupper. Lite längre upp i åldrarna kan intresset för tävling komma för en del, medan andra fortfarande tycker att vanligt mc-åkande räcker. Idrott, som i detta fall är mc-körning, är mycket mer än bara jakt på resultat. Man kör kanske motorcykel för att få umgås med sina kompisar eller bara för att det är roligt. Oavsett motiv för vårt utövande, har vi det gemensamt att vi alla vill uppleva något positivt. I och med att våra barn har roligt utvecklas de på ett positivt sätt.

VERKSAMHETEN MÅSTE UTGÅ FRÅN BARNEN

Som vuxna utgår vi alltför ofta från våra egna värderingar. Vi skapar regler och tror att dessa kan appliceras på barn. Men det är inte alltid barn värdesätter samma saker som vuxna. Nu när vi inom motorcykelsporten utformar vår verksamhet ska vi alltid utgå från utövarna. Det är ju för dem vi har verksamheten, inte för att tillfredsställa oss själva. Vi måste sträva efter att se barnidrotten i ett helhetsperspektiv.

Vi får inte isolera barnen från den övriga världen, utan se idrotten som ett medel att skapa en miljö där de trivs. En motorklubb är ett sätt att skapa just en sådan miljö. En miljö där barnen kan utvecklas till självständiga och ansvarsfulla människor, som bryr sig och värnar om varandra, individer med förmåga att själva ta ställning och forma sitt liv och sin tillvaro på det sätt de vill, så att de trivs och finner livet meningsfullt.

…………………. mer på utbildningen!