ÅRSMÖTE

Massor av motorsport på samma ställe!

Årsmöte FMCK Borås
och Borås motorallians

26/2 kl.18.00.

Plats: YMER stugan.

Ev. motioner styrelsen tillhanda senast 19/2 till ordforande@fmckboras.se

Välkomna!

/ Styrelsen