Om Guldhjälmsutbildning motocross

Massor av motorsport på samma ställe!

Hur går utbildningen till? 

ATT KOMMA IHÅG:
DETTA ÄR IDROTT FÖR BARN, FRI FRÅN PRESTATIONSKRAV, ANPASSAD UTIFRÅN VARJE BARNS EGEN FÖRUTSÄTTNING.

Bronshjälmen förardel: Teori
Gul flagg, röd flagg. Personlig utrustning vid träning.

Praktik:

Teckenspråk på banan, förare stannar, föraren stoppar motorn, kör.
Slalom körning mellan konor, köra fram mot två konor, sakta ner mellan konorna, gasa på. Balans och bromsprov.
Träna på att släppa vänster hand från styret.
Höja blicken vid körning.
Goda kunskaper i upp och nerväxling.
Uppvärmning före mc-träning.

Bronshjälm vuxendel:

Genomgång av försäkringar och banlicensens innebörd.
Barnens utveckling. Uppförande i depå.
Samtliga flaggsignaler SR Motocross 6.3 t o m 6.3.11.
Kunskap om rätt tränings – och tävlingsutrustning.
Teckenspråk på banan.

Silverhjälmen förar- och vuxendelen: Teori

“Tio goda råd”.

Samtliga flaggsignaler SR Motocross 6.3 t o m 6.3.11.

Uppförande:
Mot träningskamrater på och utanför banan, uppförande i depå.
Hälsa:
Vikten av kost och dryck, vikten av paus, skillnad mellan paus och körning.

Praktik:

Fullständigt teckenspråk på banan.
Slalomkörning stående.
Färdighet i Acceleration – inbromsning.
Koordinations bana och balansprov.
Grindstart (Kör ett träningsheat med max 10 startande)

Guldhjälmen förar- och vuxendelen: Teori
Kunskap om den egna klubben samt SVEMO.

Muntligt och skriftligt Teoriprov för förardelen och vuxendelen.

Praktik:

Examensheat max 20 startande på grind..
Enklare underhåll av motorcykeln och dess funktioner.
Memorera bana.
Körning på olika underlag, jord +sand + lera.

*

I de två högre klasserna ska alltid minst en månad förlöpa mellan uppflyttning i märkestagningarna. Undantag de förare som har knattelicens och redan har tävlat, kan göra hela utbildningen i ett svep. Utbildare är klubbens barn ledare.