Kontakt/Styrelse

Massor av motorsport på samma ställe!

FMCK Borås kontaktuppgifter

Kansliet
FMCK Borås
Källbäcksrydsgatan 9b
50742 Borås
E-post:info@fmckboras.se

Org nr:  864501-3098
Föreningsnummer:  12754-27

 

Kontakt:
Motocross: Övergripande: Johan Augustsson
info@fmckboras.se
0706-363797
  Serielaget: Tony Englund
tony.englund@gmail.com
0707-795 889
  Crosskolan: Johan Augustsson
info@fmckboras.se
0706-363797
Tävlingar: Johan Augustsson
info@fmckboras.se
0706-363797
 
Enduro: Övergripande: Johan Arvidsson
johanarvid83@hotmail.com
0767-720434
  Aktiviteter/tävlingar: Johan Arvidsson
johanarvid83@hotmail.com
0767-720434
  Banan: Bengt Ekdahl
bengtekdahl@telia.com
0702-178742
 
Supermoto:  Övergripande: Patrik Kerttu
patrik.kerttu@svemo.se
Mikael Gaylord Carlsson
mikael.carlsson@doscap.se
0734-274071

0709-464044

Trial:  Övergripande: Torbjörn Larsson
torbjorn@holgers.se
0706-250287
Karting:  Övergripande: Peter Sundell
sundell.70@hotmail.com
0723-306326
  Tävling: Peder Fogelberg
vatthult@telia.com
0730-205231
 
Crosscart: Övergripande: Peder Fogelberg

pederfogelberg@gmail.com

Bilsport
Övergripande Drifting Michael Lexman
michael.lexman@hotmail.com
070-3172142
Ordonnans: Övergripande:
Håkan Lind
Hemsidan: Tony Englund
tony.englund@gmail.com
0705-795 889
Medlemsfrågor:
Tony Pedersen
tony.pedersen@fmckboras.se
 0705-933399
Sponsring: Mikael Rosman
mikael@rosmanracing.com
Henric Björk
henric@hefre.se
0733-645580

0705-511866

Utbildning/Miljö: Mikael Gaylord Carlsson
mikael.carlsson@doscap.se
0709-464044
 
Styrelsen:
  Ordförande: Conny Hansson
ordforande@fmckboras.se
0709-459821
  Vice ordförande: Peter Sundell
sundell.70@hotmail.com
0723-306326
  Kassör: Mattias Forthmeijer

mattias@ablux.nu

0708-724445
  Sekreterare: Johan Augustsson
ljm.augustsson@gmail.com
0706-363797
  Ledamot: Fredrik Gustavsson

fredrik@f-it.se

  Suppleant 1: Mikael Gaylord Carlsson
mikael.carlsson@doscap.se
0709-464044
  Suppleant 2: Michael Lexman, michael.lexman@hotmail.com
  Adjungerande: Tony Pedersen
webmaster@fmckboras.se
0705-933399
  Adjungerande: Torbjörn Larsson
torbjorn@holgers.se
0706-250287
  Adjungerande: Patrik Kerttu
patrik.kerttu@svemo.se
0730-750636

 

  Adjungerande:
Mikael Rosman,  mikaelrosman@gmail.com
Peter Kinde,  peterkinde@hotmail.com
Kristian Johansson, sbilomotor@telia.com