Ordonnans

Massor av motorsport på samma ställe!

Att vara engagerad som ordonnans inom FMCK medför förutom att man får möjlighet att köra grön motorcykel under någorlunda organiserade former även att man placeras i något av del lokala hemvärnets förband. Placeringen i hemvärnet innebär att man skriver kontrakt på att genomföra minst 20 timmars övning i sitt hemvärnsförband.

Övningarna består förutom av förbandsövningar med ordonnanstjänst även bl a av sjukvårdstjänst, vapentjänst och annan försvarsutbildning. Inom hemvärnet finns det även stora möjligheter att efter intresse söka ytterligare försvarsutbildning. Massor med information om hemvärnstjänstgöring och utbildningar finns på Hemvärnets hemsida.