Samling för funktionärer kl 08.20 på lördag

Massor av motorsport på samma ställe!

Samling för funktionärer till crosstävlingen kl 08.20 på lördag 10/10 vid maskinhallen. Viktigt att ni är i tid då ni kommer att få en genomgång!