Motocrossektionen bjuder in till års- och planeringsmöte 14 december

Massor av motorsport på samma ställe!

Nu är det dags att summera säsongen 2023 och börja planera för en fantastisk säsong 2024. Vi vill därför bjuda in alla medlemmar i crossektionen till ett års- och planeringsmöte och hoppas att så många som möjligt tar tillfället i akt att komma med reflektioner och idéer.

Punkter att prata om

 • Utvärdering av de tävlingar vi arrangerade. Hur funkade det och vilka tävlingar vill vi arrangera under 2024? Vad behövs för att vi ska nå dit?
 • Hur har det funkat med öppethållande 2023 och hur säkerställer vi att vi kan hålla öppet så mycket som vi kommer fram till att vi önskar under 2024?
 • Vädret kan vi inte råda över, men hur tycker vi att banans status överlag har varit under 2023? Hur vill vi att banan ska vara under 2024 och hur uppnår vi detta?
 • Utvärdering av crosskola, Bubbenträning och hoppfri crossträning. Hur lägger vi upp den verksamheten 2024? Vad krävs för att nå hela vägen?

Vi inleder med ett kortare årsmöte för sektionen

Tid:                     14 december, kl 18:00

Plats:                  Källbäcksrydsgatan 9b Borås – https://maps.app.goo.gl/WZH2wSiv49FFRPnw5

Klubben bjuder på enklare förtäring med kaffe och macka till alla som anmäler sig

Svara via länken nedan om du kan komma eller inte.

https://forms.gle/8b7CwcYrskURS1zU6

Dagordning för årsmötet

 • 1 Mötets öppnande
 • 2 Val av mötesordförande
 • 3 Val av mötessekreterare
 • 4 Val av person att justera protokollet
 • 5 Godkännande av dagordningen
 • 6 Fastställande av röstlängd
 • 7 Årsmötets behöriga utlysande
 • 8 Val av ordförande
 • 9 Val av övriga ledamöter
 • 10 Mötets avslutande

Välkommen!