Planeringsdag MX-sektionen 20 juni kl 18:00

Massor av motorsport på samma ställe!

Välkommen till ett planeringsmöte för MX-sektionen! Vi träffas uppe på banan och planerar tillsammans vår verksamhet och tar fram förslag på hur vi bäst organiserar vår sektion.
Planeringsdagen vänder sig till ALLA medlemmar inom MX-sektionen, såväl vuxna, juniorer, som barn och ungdomar i crosskolan.

Plats: Klubbhuset borta vid gokartbanan
Tid: 20 juni kl. 18:00

 

Under planeringsmötet kommer vi ta upp ämnena nedan. Fundera gärna på hur du ställer dig till de olika frågorna och på vilket sätt du kan vara med och bidra.

MX-sektionens organisation
Hur kan vi på bästa sätt organisera oss inom sektionen och fördela de ideella insatserna?
Ett förslag är att upprätta en slags sektionsstyrelse med övergripande ansvar för planering. Vi behöver även titta på olika ansvarsområden och hur vi bäst fördelar arbetsuppgifter mellan oss medlemmar

 Tävlingar som vi ska genomföra i september
Den 10 september har vi VGC för vuxna och den 18 september kör vi VGC för barn och ungdomar. Inför tävlingarna behöver vi förutom flaggvakter en del andra fasta funktionärer. Separata planeringstillfällen för tävlingarna bokas in.

 Vilka tävlingar ska vi ansöka om 2023?
Under 2022 har vi tagit på oss en serietävling samt VGC och VGC U/GH. Vilka tävlingar ska vi ansöka om att få arrangera 2022? Vad krävs av oss för att hålla en tävling och vad ger det för klubben?

 Gemensamma aktiviteter i klubben?
Mekarkvällar, fjädringsworkshop eller föreläsningar om mental träning är exempel på vad vi skulle kunna ordna tillsammans i klubben. Finns det intresse för denna typ av aktiviteter? Vilka aktiviteter skulle du vilja se?

 Fler som ställer upp som träningsansvariga
Träningsavgifterna är en stabil och viktig inkomstkälla för klubben där vi inte sällan får in 3000 kr i avgifter och kioskförsäljning per tillfälle. Vi har vi tillstånd som tillåter generösa öppettider men under 2021 fick vi ofta hålla stängt för att vi saknade träningsansvariga (TA). Vad behöver vi göra för att fler ska ställa upp som TA?

 Crosskolan och prova-på
Crosskolan är en populär aktivitet som fått många barn och ungdomar att börja köra cross. Hur kan vi utveckla denna så vi lockar fler nya åkare och hur stärker vi samhörigheten mellan de olika grupperna på stora och lilla banan? Vilka aktiviteter och upplägg vill du se på crosskolan?