Crossektionen bjuder in till årsmöte och planeringsmöte

Massor av motorsport på samma ställe!

Crossektionen kommer att ha ett eget årsmöte där alla medlemmar i sektionen bjuds in att vara med och komma fram till hur 2023 ska bli och hur vi ska bedriva vår verksamhet.

Vi hoppas att så många som möjligt tar chansen att komma och vara med och driva sektionen framåt. Nedan är några av de saker vi kommer avhandla.

 • Val av sektionsstyrelse
 • Planering för 2023
  • Genomförandet av tävlingar 2023
  • Tränarledd träning 125–450
  • Crosskola 50–85
  • Hopplös cross (tidigare gubbacross)
  • Utbildningar
  • Klubbaktiviteter

Plats: Källbäcksrydsgatan 9 BOBS! – Ny lokal sedan förra kallelsen!
Tid: 28 februari klockan 18:00