Information från crossektionens års- och planeringsmöte

Massor av motorsport på samma ställe!

Nu har crossektionen haft årsmöte och ett övergripande planeringsmöte för 2023. Det blir en del ändringar och vi hoppas att 2023 blir ett riktigt bra år för sektionen och klubben.
På årsmötet antogs stadgar for motocrossektionen – Tilläggsstadgar FMCK Borås Motocrossektionen

Hoppfri cross (tidigare hopplös cross, gubbacross)
Den hoppfria crossen kommer fortsatt att vara på tisdagar udda veckor mellan 17-20. Nytt för i år är att vi öppnar upp för förare från andra klubbar att vara med så det blir en öppen träning där det inte är tillåtet att hoppa eller köra aggressivt. Bryter man mot detta blir man ombedd att lämna anläggningen. Krav på att det finns träningsvärd precis som vid annan öppen träning.

Klubbträning snabba åkare
Tisdagar jämna veckor kommer Marcus Hansson, även kallad Bubben att hålla i träningen för de klubbmedlemmar som är för snabba för crosskolan och som har en tävlingslicens. Här är det snabba U85 och uppåt som tränar.

GoBraap
Vi kommer under våren att ansluta oss till GoBraap vilket vi tror kommer underlätta både för träningsvärd och åkare då registrering och betalning blir enklare. Mer information kommer längre fram.

Crosskolan
Crosskolan har behov av tränare. Är det fler som ställer upp blir det inte lika betungande och vi kan bygga upp en bra verksamhet. Här kommer den nya styrelsen att arbeta vidare med att säkra att vi har ett bra tränarunderlag tills crosskolan startar.

Prova-på
Årsmötet beslutade att inte ha prova-på vid varje crosskola då det ofta blir lite ostrukturerat och inte så bra mottagande när de som kommer får fråga runt efter vem de kan prata med. Istället kommer vi ha ett par tillfällen på våren, sommaren och hösten där vi går ut med information om att man kan komma och prova på. Då är det lättare att hålla motorcyklarna iordning och se till att allt finns på plats när barnen kommer. Den nya styrelsen får på sig att planera in lämpliga datum.

Utbildningar
Vi har stort behov av att vi som medlemmar vidareutbildar sig till tävlingsfunktionärer. Vi kommer att hålla en utbildning via Svemos digitala utbildningsplattform under våren. Information och anmälan till utbildningen.

Tävlingar
Under 2023 kommer vi att köra följande tävlingar. Boka datumen redan nu så du kan ställa upp som funktionär på någon eller några av tävlingarna.
Mötet beslutade att redan nu öppna upp för anmälan som funktionär till tävlingarna. Klicka på datumen nedan för anmälan.
27 maj – Lördag – CEC Racing VGC Vuxna
11 juni – Söndag – CEC Racing VGC Barn och Ungdomar 65/85
16 september – Lördag – Västra Serien Division 2 Södra

Ansvarsområden
För att vi i sektionen ska kunna bedriva en bra verksamhet med hög kvalitet behöver vi alla hjälpas åt. Genom olika ansvarsområden kan arbetet fördelas bland medlemmarna och arbetsinsatsen för var och en blir inte så betungande. Grupperna lägger själva upp sitt arbete och det ska vara en god dialog mellan grupperna för att undvika missförstånd. På årsmötet antogs sektionens stadgar där ansvarsområdena specificeras och där det framgår att vi som medlemmar ska ingå i en av grupperna. Anmälan gör du här.

De olika områdena är

 • Bangrupp
  Ansvarar för att hålla banan i skick för träning och tävling. Här ingår att hantera maskinerna, säkerställa att bevattningssystemet fungerar samt att röja sly och hålla efter plank och flaggbås.
 • Tävlingsgrupp
  Ansvarar för förberedelser och genomförandet av tävlingar. Här ingår bland annat att söka olika tillstånd, boka ambulans och tillsätta funktionärer.
 • Tränargrupp
  Ansvarar för att den ledarledda träningen i crosskolan och klubbträningen håller god kvalitet och har ett bra upplägg.
 • Kioskgrupp
  Ansvarar för sektionens kioskverksamhet och att det finns matvaror och annat till försäljning under ordinarie verksamhet. Vid tävlingar är det denna grupp som bemannar kiosken och ansvarar för att det finns personal på plats.

Styrelse
Årsmötet valde en ny sektionsstyrelse för verksamhetsåret 2023.
Johan Augustsson
Henrik Alriksson
Tony Englund
Christofer Kielén
Emil Larsson
Magnus Larsson
Patrik Wahrén