Alkoholpolicy

Massor av motorsport på samma ställe!

Fmck Borås Alkoholpolicy

Hälsa grundläggs tidigt. Barns personlighet och utveckling präglas av omgivningen.

Förebilder är viktiga och speciellt i tonåren påverkas ungdomen starkt av sina kamrater.

Idrottsledare är viktiga som förebilder för ungdomar. Man påverkar med det man säger men framförallt med det man gör. Idrottsledaren kan genom sitt sätt att vara ge ungdomar kraft att ta ställning mot att använda alkohol och andra droger.

Alkoholkonsumtionen förorsakar stora skador och samhällskostnader. Man har beräknat att var femte sjukhusplats upptas av någon alkohol-orsakad sjukdom eller skada. Minst 5000 människor dör årligen i vårt land en för tidig död till följd utav alkoholbruk.

Idrotten är i många avseenden en spegelbild av samhället. Flertalet svenskar brukar alkohol i måttliga mängder och alkohol förekommer fortfarande i samband med idrott. Samtidigt kan idrottsrörelsen inte nöja sig med att bara vara spegelbild av samhället och dess problem. Vi vill snarare vara en förebild. I programmet ”Idrotten Vill” slås det uttryckligen fast att idrottsrörelsen vill vara ”en motkraft till sådant som är dåligt och nedbrytande”. Det gäller naturligtvis också alkohol och andra droger.

Idrottens inställning till Alkohol

Vi är allihop med och formar idrottens attityder. Visst är alkohol en del av vårt normala

samhällsliv och idrottsrörelsen kan aldrig jämställas med ett helnykterhetsförbund. Trots det vet vi alla som sysslar med idrott att alkohol inte hör hemma i samband med idrottsutövning – av det enkla skälet att den som dricker alkohol presterar sämre. Alla som idrottar bör därför dricka mindre än andra.

Det finns inga argument för att en idrottstjej/kille ska dricka öl, vin eller starksprit.

Däremot finns det mycket starka skäl för att låta bli.

Fmck Borås vill därför:

-Vara en drogfri förening med kvalité och som erbjuder unga människor och vuxna en

bra fritidsmiljö, i en given drogfri miljö.

  • Att alla medlemmar, ungdomar som vuxna ska vara alkoholfria när man representerar Fmck Borås.

-Att all exponering av Fmck Borås skall vara fri från alkoholreklam:

  • Tröjreklam
  • Skyltar, banderoller
  • Annonser
  • Matchprogram

-Styrelsen skall i de fall där föreningen representeras uppträda väldigt restriktivt när

det gäller alkohol och droger. 

-Så skall föreningen agera när drog och alkoholpolicyn inte följs av barn och ungdomar:

Ansvarig ledare tar kontakt med ungdomsansvarig som vidare befordrar ärendet till

styrelsen.

-Så skall föreningen agera när drog och alkoholpolicyn inte följs av vuxna:

Ärendet föras upp till styrelsen snarast möjligt.

Drog och Alkoholpolicyn antogs på styrelsemötet 2015-10-20.

Daniel Söderberg

Ordförande Fmck Borås