Värdegrund

Massor av motorsport på samma ställe!

Fmck Borås Värdegrund

Glädje och gemenskap

Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och ge framförallt unga en meningsfull fritid.

När det gäller barn och ungdomar så är Målsättningen att ge de barn som har svårt hitta ”sin” idrott ett alternativ, och då inom motorsport. Då steget in i motorsporten är större än många andra idrotter skall vi tillhandahålla ”prova på ” motorcyklar, kartar och utrustning, detta för att alla skall ha chansen att prova.

Demokrati och delaktighet

Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

Allas rätt att vara med 

Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar.

Drogpolicy 

Allt bruk av narkotika och dopingmedel är oacceptabelt. Föreningen ställer sig bakom samhällets mål att minska alkoholkonsumtionen och framför allt senarelägga ungdomars alkoholdebut. Fmck skall ha en särskild alkoholpolicy.

Jämställdhet

Kvinnor och män ges lika möjligheter att delta i föreningens verksamhet. Motorsporten har för få kvinnliga utövare, vilket också märks på den stora uppskattning de får. Fmck skall verka för fler kvinnliga utövare i en traditionellt manlig sport.

 

Styrelsen Fmck Borås